Werkwijze

Aanmelding
U maakt een afspraak en komt langs in de praktijk voor een eerste gesprek. Dit kan op eigen initiatief zijn (via de ouders of de patiënt zelf), maar kan ook na verwijzing door de school, arts… De zorgvraag wordt besproken en de nodige (praktische) uitleg over de start van de therapie wordt meegegeven.

Onderzoek
Afhankelijk van de stoornis wordt een onderzoek afgenomen dat gericht is op het specifieke probleem. Op deze manier kan er zeer juist bepaald worden op welk niveau het kind/de volwassene staat en hoe groot de achterstand is of hoe groot het probleem is. Een verslag wordt opgemaakt en de resultaten worden met de ouders of de patiënt besproken.

Behandeling
Het handelingsplan wordt uitgewerkt op maat van de patiënt. De duur van de therapie is afhankelijk van de stoornis. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met multidisciplinaire diensten zoals zorgcoördinatoren/leerkrachten op school, artsen… De therapie kan zowel doorgaan in de praktijk, op school of aan huis.